Lectii de teorie muzicala

     Muzica apartine prin natura sa activitatii spirituale a omului, însa ea îsi are fundamentul într-o serie de date
ale stiintelor exacte care explica si conditioneaza fenomenul artistic. De aceea, înaintea întelegerii oricarui
principiu teoretic muzical se cer cunoscute notiunile si datele esentiale de ordin stiintific- acustic si
matematic privind substanta sonora, (care fac parte integranta din teoria muzicii).
Teoria muzicii, ca disciplina fundamentala a muzicologiei, contine elementele si principiile care
servesc analizarii si dezvoltarii celorlaltor discipline ale muzicii, precum: armonia, polifonia, formele,
folclorul, istoria muzicii, stilistica, estetica s.a. Obiectul principal al teoriei muzicii îl reprezinta studierea
fenomenului sonor sub aspectele: ritmic, melodic, armonic, polifonic, dinamic, al constructiei s.a.

ioane design

    Scoala de Muzica Braila © 2019 | Sustinut de DanMusic.ro